Books

Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904-1915

Vilniaus literat r kontrapunktai ankstyvasis modernizmas i monografija yra tikra naujiena jos autorius atkuria daugiakalb s Vilniaus ankstyvojo modernizmo literat ros bendr j vaizd Iki iol kiekviena literat ros istorija lietuvi lenk yd baltarusi rus

 • Title: Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904-1915
 • Author: Mindaugas Kvietkauskas
 • ISBN: 9986394678
 • Page: 251
 • Format: None
 • i monografija yra tikra naujiena jos autorius atkuria daugiakalb s Vilniaus ankstyvojo modernizmo literat ros bendr j vaizd Iki iol kiekviena literat ros istorija lietuvi , lenk , yd , baltarusi , rus da niausiai tyr tik savo tautines teritorijas ios monografijos autorius laikosi nuomon s, kad visos tautin s literat ros Vilniuje funkcionavo kaip sistemos si i monografija yra tikra naujiena jos autorius atkuria daugiakalb s Vilniaus ankstyvojo modernizmo literat ros bendr j vaizd Iki iol kiekviena literat ros istorija lietuvi , lenk , yd , baltarusi , rus da niausiai tyr tik savo tautines teritorijas ios monografijos autorius laikosi nuomon s, kad visos tautin s literat ros Vilniuje funkcionavo kaip sistemos sistemoje Jam teko valgyti ma ai kam inomas sritis, ry kinti proceso krypt ir asmenybes inios apie to meto kult ros mones ir j k rybos pavyzd iai yra retenyb , kaip ir pati veikalo tema Ra ytojas Milanas Kundera yra suk r s trump ir taikli fraz Vidurio ir Ryt Europs kult rai apib dinti Maksimali vairov minimalioje gyvenimo erdv je iuo po i riu XX a prad ios Vilni tikrai galima laikyti Vidurio ir Ryt Europos kult r k nijan iu miestu Pradedant pirmaisiais XX a metais iame palyginti nedideliame mieste vienu metu labai intensyviai prasiver net penki kult r lietuvi , lenk , rus , yd , baltarusi ir rus savirai kos galios, modern s politiniai ir socialiniai siekiai, menin s tapatyb s paie kos ir gaus s literat rin s k rybos rei kiniai, kuri didel dalis liudijo modernizmo stilistikos ir pasaul i ros prad i M Kvietkauskas

  • Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904-1915 by Mindaugas Kvietkauskas
   251 Mindaugas Kvietkauskas
  • thumbnail Title: Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904-1915 by Mindaugas Kvietkauskas
   Posted by:Mindaugas Kvietkauskas
   Published :2019-07-15T19:25:11+00:00

  About "Mindaugas Kvietkauskas"

  1. Mindaugas Kvietkauskas

   Mindaugas Kvietkauskas was born in 1976 in Panevezys, Lithuania Kvietkauskas studied Lithuanian literature at Vilnius University and the Cultural History of Middle and Eastern Europe at the universities of Warsaw and Cracow and is currently working on postgraduate studies at Vilnius University comparative studies of Lithuanian, Polish, Belarus and Yiddish literature His first book of poetry Rabi was published in 1998 He is also a literary critic and an essayist and an editor of the Lithuanian literary monthly Metai He is represented by an article in the Commentary on Lithuanian poetry.

  978 Comments

  Leave a Comment